1. Home
  2. API
  3. Bedrijf aanmaken

Bedrijf aanmaken

url:

POST /companies

body:

{
"name":"{{ Hier de bedrijfsnaam }}",
"badge_text":"{{ Hier kan de opmerking }}",
"badge_color":"{{ Kleur van de badge vb: danger }}",
"debtor_code":"{{ Hier het debiteurnummer }}",
"address_1":"{{ Adresregel 1 }}",
"address_2":"{{ Adresregel 2 }}",
"postal_code":"{{ Postcode }}",
"telephone":"{{ Telefoonnummer }}",
"city":"{{ Woonlaats }}",
"country_id":{{ land id }}, // NL = 1, BE = 4, DE = 7
"invoice_email":"{{ Factuur mailadres }}",
"direct_debit":{{ 0 }}, //Automatisch afschrijven = 1, niet automatisch afschrijven = 0
"invoice_to": {{ ID van bedrijf waar de factuur naartoe moet }},
"email_domains":"{{ emaildomein }}",//Domeinen worden standaard gekoppeld aan bedrijf
"operator_id":{{ standaard behandelaar id }},
}

Laatste update op 16 mei 2022

Had je hier iets aan?

Gerelateerde artikelen